Sirarstvo Kramar

Prodaja domačega sira, skute, jogurta, sirotke

Pridelano na kmetiji, iz domačega mleka. Jogurti, sir, sirotka, skuta. kakovost

Dobrobit živali (ukrep 14)

Naziv aktivnosti: Dobrobit živali (ukrep 14)

Cilji:

Spodbuditi rejce k izvajanju nadstandardnih oblik reje živali.

Pričakovani rezultati:

Pozitivni vpliv nadstandardnih oblik reje živali na počutje živali in proizvodne rezultate ter kakovost živil živalskega izvora.

Povzetek:

Zdravje in dobrobit živali sta pomembna tudi z vidika zdravja ljudi, saj gre za osnovna pogoja, ki vplivata na kakovost živil živalskega izvora. Etično in odgovorno ravnanje z živalmi ter kakovost živil so pomembni cilji, ki jih skuša doseči večina razvitih držav. Zaradi zavedanja, ki ga priznava Lizbonska pogodba, da so živali čuteča bitja, ki čutijo ugodje in bolečino, je potrebno zagotoviti, da pogoji bivanja in postopki pri ravnanju z rejnimi živalmi ne vključujejo aktivnosti, ki negativno vplivajo na dobrobit živali.

Glavne aktivnosti:

Izvajanje načinov in oblik reje živali, ki upoštevajo vidike dobrobiti živali, ki presegajo predpisane zahteve ravnanja ali običajno rejsko prakso.

 


Spletna stran Evropske komisije | Spletno stran programa razvoja podeželja