Sirarstvo Kramar

Prodaja domačega sira, skute, jogurta, sirotke

Pridelano na kmetiji, iz domačega mleka. Jogurti, sir, sirotka, skuta. kakovost

Čreda

Na naši kmetiji se ukvarjamo s sonaravnim kmetovanjem in si s tem prizadevamo ohraniti pokrajino takšno kot je tudi za naše potomce. Naša glavna panoga je govedoreja in predelava mleka v mlečne izdelke.

Certifikat brez GSO in izbrana kakovost potrjujejo kakovost izdelkov. Uspeh je rezultat dobrih naravnih pogojev v dolini, tradicije in sodobnih pristopov, kot je robotska molža.

Na kmetiji, v sodobnem hlevu proste reje, redimo krave molznice, sivorjave pasme in plemenske telice. Plemenske telice se v poletnih mesecih pasejo na visokogorskih pašnikih, krave molznice pa ostajajo doma in so krmljene s senom in svežo travo.

krave-creda-2
krave-creda-3
krave-creda-4